درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان (عنوان درس قاره های جهان)

 موضوع درس : جغرافیا  عنوان درس : قاره های جهان

  زمان : 45 دقیقه       تعداد دانش آموزان :35       پایه : پنجم        

نويسنده : الهایی سحر

هدف کلی :  آشنایی با قاره های جهان، تقویت مهارت های زبانی .

انتظارات آموزشی :

1) آشنایی با نام قاره های مختلف جهان. (شناختی)

2) کشیدن یک نقشه ی کلی از قاره ها و اقیانوس های جهان. (مهارتی)

3) آشنایی با نام اقیانوس های مختلف جهان. (شناختی)

4)کنجکاوی نسبت به استفاده از وسایل کمک آموزشی مربوط به درس مثل کره و نقشه. (گرایشی)

5)علاقه مندی نسبت به کشیدن یک نقشه ی کلی از قاره ها و  اقیانوس های جهان. (گرایشی)

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس باید بتواند:

1) نام قاره های جهان را بگوید.(شناختی)

2) نقشه ی قاره های جهان را بکشد. (مهارتی)

3) نام اقیانوس های جهان را بگوید. (شناختی)

4) از کشیدن نقشه ی قاره های جهان لذت برد. (گرایشی)

5) نقشه ی اقیانوس های جهان را بکشد. (مهارتی)

6) تعریف قاره را توضیح دهد. (شناختی)
اهداف فصل ماشین ها علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

1- به مطالعه درباره ی اهرم ها وبعضی از ماشین های ساده علاقه مند شود.

2-  درباره اهمیت نیرو در به وجود آمدن حرکت گفت وگو کند.

3- آسان تر شدن کار با استفاده از میله وتکیه گاه راتجربه کند.

4-  با انجام دادن آزمایش پی ببرد که مقدار نیروی لازم برای بالا بردن یک جسم توسط میله و تکیه گاه به فاصله ی آن تا تکیه گاه وفاصله جسم تا تکیه گاه بستگی دارد.

5-  برای حل مسئله مربوط به اهرم ، راه حل منطقی ارائه دهد.

6-  با انجام دادن آزمایش واندازه گیری ، به چگونگی به تعادل رساندن یک اهرم پی ببرد.

7-  با واژه اهرم آشنا شود.

8-  داز طریق مشاهده با قسمت های مختلف یک اهرم ساده آشنا شود.

9-  درباره ی انواع اهرم ها اطلاعات جمع آوری کند.

10-  تأثیر استفاده از سطح شیب دار را در بالا بردن اجسام سنگین حدس بزند.

11- آسان تر شدن کار به وسیله ی سطح شیب دار رامشاهده کند.

12-  با انجام آزمایش ، به اثر میزان شیب یک سطح در مقدار نیروی لازم برای بالا بردن جسم به وسیله سطح شیب دار پی ببرد.

13- درباره کاربردهای سطح شیب دار ، اطلاعات جمع آوری کند.

14- درباره ی ماشین وانواع آن ، اطلاعات جمع آوری کند.

15-  پی ببرد که ماشین ها برای انجام دادن کار به منبع نیرو احتیاج دارند.

16- از طریق گفت وگو به جمع آوری اطلاعات درباره ی موارد استفاده ی انرژی الکتریکی بپردازد.

17-  با موتور الکتریکی وکار آن آشنا شود.


اهداف کلی درس به درس کتاب هدیه های آسمانی پنجم دبستان جهت استفاده در طرح درس

هدف کلي درس

عنوان درس

یادآوری موضوعات کتاب هدیه های آسمان در پایه های مختلف

سلام دوست من

آشنایی با یگانگی خدا

بی تو

امید و دلبستگی به خداوند

خورشید درچاه

آشنایی با یکتایی و یگانگی خداوند

یکتا

آشنایی با حضرت عیسی به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

من بنده ی خداوندم

آشنایی بااثرات وجودی (تأثیرات درزندگی ورفتارمردم ) پیامبراکرم( ص)

مابت پرست بودیم

اشنایی با اهمیت برنامه روزی در زندگی فردی وگروهی

صبح روز بعد

آشنایی با مفهوم نبوت به عنوان یکی از اصول دین

راهنمایان زندگی

آشنایی با قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمانان وتمایل به قرائت صحیح

این کتاب

آشنایی با ویژگی های جانشین پیامبر

برادرم بازگرد

آشنایی با عید غدیر و ویژگی های حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

میراث پیامبر

آشنایی با اهمیت وفوائد استفاده درست از امکانات و پرهیز از اسراف

اسراف

اشنایی با مفهوم مال حلال وحرام وبرخی از مصادیق آن در زندگی روزمره

قایق چوبی

آشنایی با زندگی وشخصیت امام هادی (ع)

نگین

آشنایی زندگی وشخصیت امام حسن عسکری (ع)

درس موضوع آزاد {امام حسن عسکری (ع) }

ایجاد زمینه برای آشنایی با امام زمان (عج)

دست در دست دوست

آشنایی با ارتباط تلاش و.کوشش انسان در دنیا باکیفیت زندگی او در جهان آخرت

آخرین برگ ها

آشنایی با مفهوم معاد به عنوان یکی از اصول دین

یک روز تعطیل

توجه به نیکی وبدی اعمال واشتیاق به اعمال نیک

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

آشنایی با اصول واعتقادات مسلمانان

من معتقدم

آشنایی با مفهوم امر به معروف ونهی از منکر

باغ سرّی

آشنایی با برخی مفاهیم اخلاقی و آداب سخن گفتن

تلافی

آشنایی با بابرخی مفاهیم اخلاقی مثل مسخره نکردن دیگران

بازی شیرها وپلنگ ها

آشنایی با امام خمینی (ره) به عنوان یکی از پیروان واقعی  ائمه

حقّ مردم

آشنایی با برخی از آداب ومراسم و احکام نماز جمعه

بهترین روز

 


نمونه طرح درس علوم تجربی پنجم ابتدایی (تغییر فیزیکی وتغییر شیمیایی )

هدف كلی:آشنایی با تغییرات مواد

  رئوس مطلب:

1- مواد تغییر می كنند

2- تغییرات مواد همیشه به یک صورت نیست

3- در بعضی از تغییرات خواص مواد تغییرو در بعضی خواص مواد تغییرنمی كنند

4- تغییرات مواد فیزیكی یا شیمیایی هستند

اهداف جزئِی:

1- با جمع آوری اطلاعات به برخی از خاصیت های مواد پی ببرند

2- با مشاهده ی تغییرات مواد ویژگی های آنها را تعیین كنند

3- با ویژگی های تغییر فیزیكی آشنا شوند

4- با ویژگی های تغییر شیمیایی آشنا شوند

   اهداف رفتاری :

در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود  :

1-  به مطالعه ی تغییرات مواد علاقه مند شوند

2- با مقایسه ی خاصیت های یک ماده قبل و بعد از یک نوع تغییر با ویژگی های این تغییر آشنا شوند

3-با انجام فعالیت های مختلف مواردی را که در آن خواص ماده حفظ می شود و  مواردی را که در آن ماده خواص خود را از دست می دهد تجربه كند

4-  بتوانند تغییرات فیزیكی و شیمیایی را تعریف كنند و برای آنها مثال بزنند


ادامه مطلب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |  آرشیو نظرات


نمونه طرح درس جغرافیا ( کشورهای همسایه )

موضوع: درس جغرافیا                               عنوان درس: کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

پایه ی : پنجم ابتدایی                                                    تعداد دانش آموزان: ......نفر                      زمان تدریس :     دقیقه

اهداف کلی

 

 

  1. آشنایی با کشورهای همسایه ی ایران(دانشی)
  2. تقویت توانایی مهارت نقشه خوانی(مهارت)
  3. افزایش علاقه به یادگیری بیشتر درس(نگرش)

 

 

اهداف رفتاری

دانش آموز در فرایند تدریس باید بتواند:

دانستنی ها و مهارت ها

الف)  با کمک نقشه،نام دو کشور همسایه ی ایران را در حضور معلم به طور شفاهی حداکثر در مدت 30 ثانیه نام ببرد.

ب) همسایگان کشور ایران را با استفاده از مداد رنگی در مدت حداکثر 10 دقیقه رنگ آمیزی می کند.

ج)در مقابل دانش آموزان، از روی نقشه ی نصب شده روی تابلوی کلاس ، در مدت 2 دقیقه همسایگان شرقی ایران را نام می برد.

د)در حضور معلم ، با اعتماد به نفس مناسب، مرز های کشور های همسایگان ایران را مشخص می کند.

نگرش ها

الف) با ذوق و علاقه تا پایان درس فعالیت های خواسته شده را انجام می دهد.

ب) هنگام رنگ آمیزی نقشه، نظم و ترتیب و نظافت در کار ها را رعایت می کند.

مفهوم

 در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند.

 

وسایل و رسانه های آموزشی

چسب، گیره، تابلو، ابزار های نقاشی(گواش،آبرنگ،مداد شمعی،مداد رنگی و ...) ، چک لیست

پوشه ی کارو نقشه ی گنگ، کتاب درسی،فیلم های آموزشی در ارتباط با موضوع درس در صورت امکان

خلاصه محتوای درس

 الف)تهیه ی نقشه ی گنگ کشور های همسایه ی ایران

 

ب)در اختیار قرار دادن ابزار های مختلف نقاشی برای رنگ آمیزی مرز های کشور های همسایه ی ایران توسط دانش آموزان

روش های تدریس

 

 

واحد کار، بحث و گفتگو،مشاهده ی غیر مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های مقدماتی

فعالیت های مدیر یادگیری

    فعالیت های دانش آموزان

سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب

اجرای پیش آزمون و ارزش یابی ورودی که می تواند شامل سوالات زیر باشد:

الف) آیا تا کنون کسی از شما به غیر از ایران ، نام کشور های دیگر را هم شنیده و یا خوانده است؟

ب) چند همسایه ای که در نزدیکی مدرسه ی ما هستند را نام ببرید  ؟

ج) شمال و جنوب کلاس درس ما کجاست؟

 ایجاد انگیزه:

 

می توان با نشان  دادن یک چیز جذاب در دانش آموزان ایجاد انگیزه نمود: مثلا: یک نفشه را به قدری کوچک کنید که با چشم قابل دیدن نباشد. سپس از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از ذره بین موضوع در س امروز را حدس بزنند.

پس از ایجاد انگیزه و بیان موضوع درس ، اهداف درس امروز را به صورت ساده بیان می کند

  

 

 

فراگیران فعالیت های خواسته شده از سوی معلم را پاسخ می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان با شور و اشتیاق فراوان این فعالیت را انجام می دهند.

 

 

 

فعالیت های یاددهی و یادگیری

 

در این مرحله فعالیتی را که برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم را برای آنان روشن می کنیم.

پس از نصب نقشه روی تابلوی کلاس و خواندن مطالب نوشتاری موجود در کتاب درسی نقشه ی گنگ را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و در پایان از بچه ها می خواهیم که فعالیت در کلاس را هم پاسخ دهند.

در همین مرحله،معلم ضمن این که ابزار و وسایل مختلف را در اختیار فراگیران قرار می دهد بر کار و فعالیت آن ها هم نظارت می کند و از دانش آموزان در حین انجام فعالیت ارزش یابی(مشاهده ی رفتار) را هم به عمل می آورد.

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان هر کدام به صورت

 انفرادی ایده های خود را اجرا

 می نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های پایانی

جمع بندی یا جمع آوری تولیدات هنری و برگزاری نمایشگاه

در این مرحله معلم با کمک دانش آموزان نقشه ی گنگ را که رنگ آمیزی کرده اند جمع آوری می کند و یک نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان در کلاس برگزار می نماید.

توجه: هر دانش آموز موظف است پس از نوشتن شماره ، تاریخ، و نام خود در پشت کاغذ، کار تمام شده ی خود را به نمابش بگذارد در ضمن دانش آموزان را هدایت می کنیم که فعالیت خود را در مدت تعیین شده به اتمام برسانند و راهنمایی های لازم را در زمینه ی تکمیل کار به آنان می دهیم.

ارزشیابی

در این مرحله یک نمونه از کار دانش آموزان را انتخاب می کنیم و از دانش آموز مورد نظر می خواهیم که توضیح مختصری از مراحل فعالیت را برای دیگر دوستانش دهد.

در ادامه ی این فعالیت ،یکی از دانش آموزان را دعوت کنید تا در مورد فعالیت دوستش توضیح دهد و نظر خود را بگوید.

در پایان معلم علاوه بر جمع بندی نظر هر دو نفر ، نظر خود را هم بیان می کند.

 تعیین تکلیف

1)      جزئیات کار امروز را برای خانواده ی خود در منزل با توجه به درس داده شده تعریف کنید.( عمومی)

2)      مریم جان،به نظر شما اگر ما با کشور های همسایه ی خود ارتباط برقرار نمی کردیم  چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟ در مورد آن 5 سطر بنویس و جلسه ی بعد برایم بیاور. (بسطی امتدادی و خلاقیتی)

 

 


نمونه طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی ( صنایع ایران )

به نام خدا                                          طرح درس روزانه 

نام درس : جغرافیا       موضوع درس :   صنایع ایران       کلاس :   پنجم      شماره طرح درس :  5تعداد دانش آموزان :   40 نفر     نام معلم :           تاریخ اجرا :          نام مدرسه :           زمان :   50 دقیقه                                  

 

اهداف کلی

دانش آموزان در پایان درس :

1- صنعت را تعریف کنند

2تفاوت صنایع مادر با صنایع مصرفی را بیان کنند .

اهداف جزئی ورفتاری

1- فعالیت در کلاس را انجام دهند .

2- صنعت را تعریف کنند .

3- صنایع مادر را تعریف کنند .

4- چند نمونه از صنایع مصرفی را نام ببرند .

5- صنایع مادر را تعریف کنند .

6- صنایع مادر را نام ببرند .

7- تفاوت صنایع مادر را با صنایع مصرفی بیان کنند .

8- چند نمونه از موادی که از پتروشیمی به دست می آیند را ذکر کنند .

9- استان هایی که در آن ها صنایع مادر وجود دارند ، در نقشه مشخص کنند . 

وسایل مورد نیاز

 

کتاب ، نقشه ی پراکندگی صنایع مادر در ایران ، تصاویری از کارخانه های مختلف نظیر ماشین سازی ، ذوب آهن ، تولید مواد غذایی

روش تدریس

سخنرانی ، نمایشی ، پرسش و پاسخ

زمان

قبل از شروع تدریس

سلام واحوال پرسی ، حضور وغیاب ،‌بررسی وضع روحی وجسمی دانش آموزان ، بررسی تکالیف و کار عملی 

 

3 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

1- مهم ترین منابع گاز ایران در کدام استان ها قرار دارند ؟

2- نام چهار استان که پالایشگاه دارن ، بگویید .

3- سوخت را تعریف کنید 

3 دقیقه

ارائه درس جدید

فعالیت های معلم

ابتدا یکی از دانش آموزان متن درس را یک بار

می خواندسپس ازدانش آموزان پرسیده می شود که :

- آیا می دانید برای تولید میز و صندلی به کدام مواد اولیه نیاز داریم ؟

- صنعت را تعریف کنید 

- چند نونه از صنایع مصرفی را نام ببرید

 

- صنایع مصرفی را تعریف کنید .

 

- صنایع مادر را تعریف کنید

 

- صنایع مادر در ایران را نام ببرید

- اولین کارخانه ی ذوب آهن ایران در کدام شهر ساخته شد ؟

- مواد مورد نیاز کارخانه ی ذوب آهن اصفهان از کوههای کدام شهر استخراج می شود ؟

- مواد اولیه صنایع پتروشیمی را نام ببرید

- از نفت و گاز چه مواد شیمیایی به دست می آید ؟

 

- مهم ترین وبزرگ ترین مجتمع پتروشیمی ایران در کجا قرار دارد ؟

- در کارخانه ماشین سازی چه ابزاری تولید می شود ؟

 

 

 فعالیت های نوآموزان   

 

 

- فرهاد : چوب وآهن

 

- حسین : مواد اولیه رابه کارخانه ببریم و با استفاده از ماشین ها به کالاهی دیگر تبدیل کنیم 

-علی :  پارچه ، کیف ، کفش ، کمپوت سازی ،         کاغذ سازی

-  محمد : صنایعی که ما آن ها را به طور مستقیم مصرف می کنیم

- امیر : صنایعی که به طور مستقیم مصرف نمی شود بلکه از آن ها در کارخانه های دیگر استفاده می شود .

- سینا : ذوب آهن ، ماشین سازی ، پتروشیمی

 

- رضا : اصفهان

- اکبر : کوههای یزد

 

- جابر : نفت وگاز

- وحید : رنگ ، پلاستیک ، پودر شوینده ، کود شیمیایی ، چسب

- محمود : بندر امام خمینی

 

- میلاد : ماشین آلات وابزار ، دیگ بخار ، جرثقیل

35 دقیقه

جمع بندی مطالب

پس صنعت یعنی این که مواد اولیه را در کارخانه با استفاده از ماشین ها به کالاهای مورد استفاده تبدیل کنیم .

تفاوت صنایع مادر با صنایع مصرفی در این است که صنایع مصرفی مستقیم به مصرف می رسند ولی صنایع مادر در کارخانه به مواد دیگر تبدیل می شوند . صنایع مادر عبارتند از ماشین سازی ، ذوب آهن و پتروشیمی

4 دقیقه

 ارزشیابی تکمیلی

1- تفاوت صنایع ماد وصنایع مصرفی را بیان کنید

2- صنایع مادر را نام ببرید

3- دو شهر بزرگ ایران که صنایع زیادی را در خود جای داده است ، نام ببرید

4- مواد اولیه صنایع پتروشیمی را بگویید

3 دقیقه

 

ارزشیابی پایانی

فعالیت در کلاس را تکمیل نمایند

چند پرسش از متن درس طرح نموده وپاسخ آن ها را بنویسند  

نقشه ی مربوط به پراکندگی صنایع مادر  در ایران را رسم کنند

2 دقیقه