پایه پنجم ابتدایی / نمونه سوال/ اطلاعات عمومی/ آموزشی/علمی
 
درصورتیکه سوالات را مشاهده نکردید روی قسمت های خالی (علامت ضربدر)

کلیک راست کنید وshow picture  را انتخاب کنید.

ریاضی نوبت اول 1

-----------------------------------------------------------------------------

 

ریاضی نوبت اول 2