یکصد وده سئوال صحیح – غلط از علوم تجربی پنجم دبستان

کلمات کلیدی : مجموعه سئوالات – بانک سئوال- مخزن سئوال- پایه پنجم- کلاس پنجم- نوبت اول – نوبت دوم- علوم تجربی- 110 سئوال –ارزشیابی مستمر- نمونه سئوال- کلیه دروس-درس به درس

1- خاصیت های همه ی مواد با هم یکسان است. ص  غ

2- بیشتر مواد اطراف ما ترکیب هستند  ص غ

3- مولکول از ذرات ریزی به نام اتم ساخته شده است ص غ

4-اکسیژن و آب هر دو ترکیب هستند ص غ

5- ربایش مولکولی در همه اجسام یکسان نیست ص غ

6-شکل وحجم مواد جامد ثابت است . ص غ

7-اتم های سازنده آهن مثل هم هستند ص غ

8-مولکول های شکر فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ص غ

9-جنبش مولکولی در حالت جامد کمتراست ص غ

10-ربایش مولکولی یخ بیشتر از آب است ص غ

11-ذوب شدن یخ یک تغییر فیزیکی است ص غ

12-در تغییر فیزیکی جنس ماده عوض می شود ص غ

13-مواد همیشه به یک صورت باقی نمی مانند ص غ

14- نام علمی زنگ آهن اکسید آهن است  ص غ

15-عامل اصلی زنگ آهن اکسیژن است . ص غ

16-حل شدن شکر در آب تغییر شیمیایی است ص غ

17- در اثر حرارت ساختار مولکولی آب تغییر می کند. ص غ

18-آهنی که زنگ می زند مقاومتش زیاد می شود ص غ

19-آهن در جاهای مرطوب زودتر زنگ می زند . ص غ

20-فقط در تغییر شیمیایی  مولکول ها تغییر می کنند .ص غ

21-وقتی به جسمی نیرو وارد شود حرکت می کند ص غ

22-راه پله ی ساختمان یک نوع سطح شیب دار است ص غ

23-اهرم ها فقط به شکل میله هستند ص غ

24-محل تکیه گاه در اهرم های مختلف یکسان است. ص غ

25-آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است ص غ

26-برای آسانی کار در اهرم ها باید جسم به تکیه گاه نزدیک باشد .ص غ

27-همه ی وسایل الکتریکی دارای موتور الکتریکی هستند ص غ

28-هر چه طول سطح شیب دار بیشتر باشد به نیروی بیشتری نیاز است ص غ

29-دوچرخه یک ماشین ساده است ص غ

30-قیچی یک نوع اهرم است ص غ

31- نور یکی از شکل های انرژی است ص غ

32-عدسی نور را باز می تاباند ص غ

33-منشور نور خورشید را تجزیه می کند رص غ

34-ماه چشمه ی طبیعی نور است ص غ

35- در کانون عدسی گرمای زیادی وجود دارد ص غ

36-در تلسکوپ عدسی به کار رفته است ص غ

37-به وسیله عدسی می توان تصویر اجسام روی پرده نشان داد. ص غ

38-نور خورشید از رنگ های متفاوتی تشکیل شده است ص غ

39- رنگین کمان قبل از بارندگی ایجاد می شود ص غ

40-هر جا نور نباشد آن جا تاریک است ص غ

41-ابتدا زندگی از روی خشکی شروع شد ص غ

42-سنگ های رسوبی کتاب تاریخ زمین هستند ص غ

43-از همه بدن موجودات زنده فسیل تشکیل نمی شود ص غ

44-با پیدایش داینوسورها زندگی بر روی خشکی ها آغاز شد ص غ

45-ماهی ها اولین مهره دارانی بوند که به وجود آمدند ص غ

46-در دریا فسیل بهتری تشکیل می شود ص غ

47-اولین موجودات روی زمین داینوسورها بودند ص غ

48-داینوسورهاجز گروه خزندگان هستند ص غ

49-فسیل ها در سنگ های آذرین یافت می شوند ص غ

50-در سنگ های رسوبی لایه های زیرین قدیمی ترند ص غ

51-خاک از خرد شدن سنگ ها ایجاد می شود ص غ

52-خاک مواد معدنی را به گیاه می دهد ص غ

53-اجزای همه ی خاک ها مشابه است ص غ

54-سرعت نفوذ آب در همه حاک ها به یک اندازه است ص غ

55-آب در ماسه سرعت نفوذ بیشتری دارد ص غ

56-در کشاورزی خاک زیر مهم است ص غ

57-خاک در بیابان ها بیشتر تشکیل می شود ص غ

58-خاک مزرعه بهترین خاک برای کشاورزی است ص غ

59-بیشتر غذای ما از خاک به دست می آید ص غ

60-وجود گیاخاک برای کشاورزی لازم است ص غ

61-یک آتشفشان همیشه فعالیت نمی کند ص غ

62-جنس پوسته زمین از سنگ است ص غ

63-فلزات در قسمت پوسته زمین یافت می شوند ص غ

64-شدت زلزله در خرابی های حاصل نقش دارد ص غ

65-هسته از فلزات مس ونیکل ساخته شده است ص غ

66-کلفت ترین لایه زمین گوشته است ص غ

67-پوسته ی زمین برای ما بسیار مهم است ص غ

68-چشمه های آب گرم در اطراف کوه های آتشفشان قرار دارند ص غ

69-در همه جای ایران خط زمین لرزه به یک اندازه وجود دارد ص غ

70-گوشته از مواد نیمه جامد تشکیل شده است ص غ

71-جلبک ها کلروفیل دارند ص غ

72-بیشتر جلبک ها غذای جانوران آبزی هستند ص غ

73-کپک نوعی قارچ است ص غ

74-پنی سیلین از نوعی باکتری تهیه می کنند ص غ

75-قارچ ها به وسیله تقسم سلولی تولید مثل می کنند ص غ

76-فراوان ترین جانداران روی زمین باکتری ها هستند ص غ

77-باکتری ها در تهیه ماست موثرند ص غ

78-قارچ ها در یک جا ساکن هستند ص غ

79-باکتری ها فقط تک سلولی هستند ص غ

80-بیشتر قارچ های چتری خوراکی هستند ص غ

81-برای هر نوع باکتری پادتن مخصوص لازم است ص غ

82-به گروهی از داروهای میکروب کش آنتی بیوتیک گویند  ص غ

83-کار مبارزه با میکروب ها بر عهده ی گلبول های قرمز خون است ص غ

84-ویروس آنفلوانزا به دستگاه عصبی آسیب می رساند ص غ

85-جاندار خاصی به نام میکروب وجود ندارد ص غ

86- ویروس ها از قارچ ها وباکتریها کوچک ترند ص غ

87-شیره معده نیز باکتری ها را از بین می برد ص غ

88-گلبول های سفیدخون موادی به نام مخاط ترشح می کنند ص غ

89-اولین آنتی بیوتیک پنی سیلین نام داشت ص غ

90-عامل بیماری فلج اطفال باکتری است ص غ

91-بیشتر اندام های حسی در سر قرار دارند ص غ

92-بیشتر نزدیک بینی ها و دوربینی ها  ارثی هستند ص غ

93-در روشنایی مردمک چشم گشادتر می شود ص غ

94-نخاع داخل ستون مهره  قرار دارد ص غ

95-ما هیچ گاه در مقابل درد عادت نمی کنیم ص غ

96-هماهنگی بین اندام های حسی برعهده دستگاه عصبی است ص غ

97-نوک زبان مزه ی شیرینی را حس می کند ص غ

98-از پرده ی گوش پیام شنوایی به مخ می رود ص غ

99- زبان وبینی از نظر احساس شبیه به هم عمل می کنند ص غ

100-بیشتر اطلاعات ما از راه بینایی به دست می آید ص غ

101-گیاهان تولید کننده ی مواد غذایی هستند ص غ

102-اولین حلقه در هر زنجیره غذایی گیاهان هستند ص غ

103-محیط زیست جانداران مختلف شبیه به هم است ص غ

104-اکسیژن از منابع جبران شدنی است ص غ

105-خاک از منابع طبیعی زنده است ص غ

106-در طبیعت جمعیت گیاهان وجانوران معمولا ثابت است ص غ

107-ما نیز جزیی از یک شبکه ی بزرگ غذایی هستیم ص غ

108- آب ،خاک و هوا جز محیط زیست است ص غ

109-خورشید چشمه ی انرژی لازم برای بدن همه جانداران است . ص غ

110-همه ی موجودات زنده مصرف کننده هستند ص غ

غلامحسین پناهنده