زمان پاسخگويي : 60 دقيقه                                             بسمه تعالي                      نوبت اول سال تحصيلي 88 -87

آزمون درس جغرافیا  كلاس هاي پنجم ابتدايي

نام : ..................... .. نام خانوادگي : ......................نام پدر.................... كلاس : .........../ 5 تاريخ برگزاري.............

رديف

پاسخ صحيح هر يك از سوالات زير را با علامت  ×  مشخص كنيد.

بارم

1-

مركز استان گيلان كدام شهر است؟  اراك  ۝           مشهد ۝            رشت۝               قم ۝ 

5/

2-

مهمترين ناحيه توليد نيشكر در ايران كدام است؟    كرمان  ۝       خوزستان ۝           گيلان  ۝         گلستان ۝

5/

3-

مهم ترين استان نفت خيز ايران كدام است؟  خوزستان ۝         خراسان  ۝           تهران ۝             ايلام  ۝

5/

4-

كدام يك از صنايع زير ، از صنايع مادر نيست   ؟                  ذوب آهن۝                         پتروشيمي ۝                          ماشين سازي ۝                    كيف وكفش  ۝

5/

5-

همسايه ي غربي ايران كدام كشور است ؟ تركمنستان ۝         عراق ۝           افغانستان ۝           ارمنستان ۝ 

5/

6-

كشور تركمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟  غلات  ۝         نفت  ۝          پنبه ۝           ۝خرما  

5/

7-

پايتخت جمهوري آذر بايجان كدام شهر است ؟  باكو۝           عشق آباد ۝             ايروان ۝           آستارا ۝ 

5/

8-

درياچه سوان در كدام كشور قرار دارد ؟       تر كيه ۝          تر كمنستان  ۝          ايران۝           ارمنستان۝  

5/

9-

كدام رود در سراسر  مسير خود از داخل تركيه مي گذرد ؟دجله  ۝          قزل ايرماق  ۝          فرات۝            ارس ۝       

5/

10-

رود خانه بزرگ پاکستان چه نام دارد؟    ارس ۝            جیحون  ۝               سند  ۝                    هیرمند۝

 

5/

 

در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد

 

11-

به مجموعه ي افرادي كه در يك جا زندگي مي كنند ، ........می گويند .

5/

12-

اولين كارخانه ذوب آهن ايران در نزديكي ............................ ساخته شده است.

5/

13-

بخش عمده اي از كشور تركمنستان را بيابان بزرگي به نام .......................(..........................) فرا گرفته است .

5/

14-

بيشتر مردم تركيه ...................... وبه زبان ......................... صحبت مي كنند.

5/

15-

ارمنستان سرزميني ........................ است.

5/

16-

خط ............. زمین را به دو نیم کره شمالی وجنوبی تقسیم می کند.

5/

 

درستي و نادرستي جمله ها را با علامت × مشخص كنيد.(هر مورد 5/0 نمره)

 

17-

بزرگترين وپرجمعيت ترين شهر هر استان ، مركز آن استان است .          ص  ۝        غ  ۝

5/

18-

ايران در سمت شمال كشور ار منستان  قرار گرفته است .                     ص ۝          غ  ۝

5/

19-

كوه هاي آرارات در كشور تر كمنستان قرار دارند .                               ص۝          غ ۝  

 

 

5/

20-

بندر استانبول در كنار درياي مرمره قرار دارد .                                  ص ۝           غ۝    

 

5/

 

 

به سوالات زير پاسخ كامل دهيد

 

 

21-

چگونه جمعيت يك مكان افزايش مي يابد ؟ (دو دليل بياوريد )

 

 

 

 

1

 

22-

كشت ديم با كشت آبي چه تفاوتي دارد ؟ 

 

 

 

1

1

 

23-

چه دلایلی باعث شده کناره دریای خزر با وجود وسعت کم جمعيت زيادي را درخود جاي دهد؟  1

 

 

 

1

 

24-

جمعيت زيادي را درخود جاي دهد؟  1

 

 

 

1

 

25-

مسير رود ارس را شرح دهيد .

 

 

 

1

 

26-

در اطراف تركيه كدام دريا ها قرار گرفته اند ؟ ( با تعيين جهت )

 

 

 

1

 

27-

  توضيح دهيد به چه صنايعي مصرفي مي گويند ؟ 

 

 

 

1

 

1

28-

نام چهار قاره جهان رابنویسید

 

 

 

 

1

 

29-

رفت و آمد ها و روابط بازرگاني ايران و جمهوري آذر بايجان از چه مسيري صورت می گیرد؟(

 

 

 

1

30

30-

حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید وبنویسیدازاین حرکت چه چیزی پدید می آید؟

 

 

 

1

 

نمره با عدد                                    باحروف